این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1999

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1999

دانلود فیلم Mystery Men 1999

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beyond the Mat 1999
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم South Park: Bigger, Longer & Uncut 1999
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 7 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Runaway Bride 1999
درخواستی کاربران

6 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Boys Don't Cry 1999
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 47 wins & 37 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The 13th Warrior 1999

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Freeway II: Confessions of a Trickbaby 1999

دانلود فیلم Cradle Will Rock 1999
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gloomy Sunday 1999
ریلیز اختصاصی سایت

7 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The War Zone 1999

9 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cosy Dens 1999

8 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Stuart Little 1999

Nominated for 1 Oscar. Another 7 wins & 13 nominations. See more awards »