این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1975

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1975

دانلود فیلم Take a Hard Ride 1975
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Shampoo 1975
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dog Day Afternoon 1975
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 13 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Intruder 1975
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Man in the Glass Booth 1975
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lips of Blood 1975

دانلود فیلم The Spiritual Boxer 1975

دانلود فیلم Infra-Man 1975

دانلود فیلم Aloha, Bobby and Rose 1975
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Magic Flute 1975

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Deep Red | Profondo Rosso 1975
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Trompie 1975
ریلیز اختصاصی سایت