این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1974

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1974

دانلود فیلم Vampyres 1974
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Scenes from a Marriage 1974

دانلود فیلم Karlsson on the Roof 1974

دانلود فیلم Dark Star 1974
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pastoral Hide and Seek 1974
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Island at the Top of the World 1974

دانلود فیلم Foxy Brown 1974
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Freebie and the Bean 1974
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Hanzo the Razor: Who's Got the Gold? 1974
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Celine and Julie Go Boating 1974
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Evil of Dracula 1974

دانلود فیلم Ten Little Indians 1974
ریلیز اختصاصی سایت