این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 1968

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 1968

دانلود فیلم Bullitt 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 6 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Here We Go Round the Mulberry Bush 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Mercenary 1968

دانلود فیلم The Conqueror Worm 1968
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Charge of the Light Brigade 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 6 BAFTA Film Awards. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم A Minute to Pray, a Second to Die 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم If You Meet Sartana... Pray for Your Death 1968

دانلود فیلم Seeds 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Night of the Living Dead 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ice Station Zebra 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. See more awards »
دانلود فیلم The Great Silence 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Monterey Pop 1968
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »