این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی 720p Blu-Ray

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : 720p Blu-Ray

دانلود فیلم Tadas Blinda. Pradzia 2011

4 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Loosies 2011

دانلود فیلم House of Sand and Fog 2003

Nominated for 3 Oscars. Another 13 wins & 39 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Sitter 2011

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم War Horse 2011

Nominated for 6 Oscars. Another 15 wins & 72 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Awakening 2011

4 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Illusionist 2010

Nominated for 1 Oscar. Another 6 wins & 30 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Café de Flore 2011

9 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Illusionist 2006

Nominated for 1 Oscar. Another 10 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tomboy 2011

9 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Le Havre 2011

15 wins & 33 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Girl with the Dragon Tattoo 2011

Won 1 Oscar. Another 27 wins & 90 nominations. See more awards »