این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی مهیج

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : مهیج

دانلود فیلم The Sublet 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم He's Out There 2018

دانلود فیلم The Nun 2018

دانلود فیلم Hollow Man II 2006
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Sole Survivor 1984
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Someone's Watching Me! 1978
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Peppermint 2018

دانلود فیلم The Happytime Murders 2018

دانلود فیلم Alien Strain 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Tenants 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Collateral Damage 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Far from Home 1989
ریلیز اختصاصی سایت