این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ورزشی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ورزشی

دانلود فیلم Alex & Me 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Beyond: An African Surf Documentary 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Beyond the Mat 1999
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 3 Ninjas 1992
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Out Cold 2001
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Invincible 2006

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Just Wright 2010

1 win & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Seabiscuit 2003

Nominated for 7 Oscars. Another 6 wins & 37 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ladybugs 1992
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Salt Lake City 2002: Bud Greenspan's Stories of Olympic Glory 2003
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sapporo Winter Olympics 1972
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. See more awards »
دانلود فیلم The Great Race 1965
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 14 nominations. See more awards »