این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Patrick Sabongui

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Patrick Sabonguiمشاهده آثار این هنرمند : Patrick Sabongui
Patrick Sabongui
1 win & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Scorched Earth 2018

دانلود فیلم The Predator 2018

دانلود فیلم Drone 2017

دانلود فیلم Power Rangers 2017
درخواستی کاربران

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Warcraft 2016

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dead Rising: Endgame 2016

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Interrogation 2016

دانلود فیلم Beyond Redemption 2015

دانلود فیلم Tomorrowland 2015

2 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dead Rising: Watchtower 2015

دانلود فیلم Into the Grizzly Maze 2015

دانلود فیلم All of My Heart 2015