این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Emma Booth

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Emma Boothمشاهده آثار این هنرمند : Emma Booth
Emma Booth
3 wins & 2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Extinction 2018

دانلود فیلم Gods of Egypt 2016

2 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hounds of Love 2016

18 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jack Irish: Dead Point 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tracks 2013

2 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Parker 2013

دانلود فیلم Jack Irish: Bad Debts 2012

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Boys Are Back 2009

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Blood Creek 2009

دانلود سریال Glitch
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود سریال Once Upon a Time
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 7 Primetime Emmys. Another 11 wins & 76 nominations. See more awards »