این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Ben Anderson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Ben Andersonمشاهده آثار این هنرمند : Ben Anderson
Ben Anderson

دانلود سریال The Ex-PM

1 nomination. See more awards »
دانلود سریال The Doctor Blake Mysteries
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود سریال Wentworth
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Killing Time

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود سریال Satisfaction
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 17 nominations. See more awards »