این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael Winterbottom

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael Winterbottomمشاهده آثار این هنرمند : Michael Winterbottom
Michael Winterbottom
Won 1 BAFTA Film Award. Another 22 wins & 57 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Trip to Spain 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم On the Road 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Trip to Italy 2014

دانلود فیلم The Face of an Angel 2014

دانلود فیلم What Is Cinema? 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Look of Love 2013

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Everyday 2012

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Trishna 2011
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Trip 2010
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Summer in Genoa 2008
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Mighty Heart 2007
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 4 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Code 46 2003

4 wins & 10 nominations. See more awards »