این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Tom Wilkinson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Tom Wilkinsonمشاهده آثار این هنرمند : Tom Wilkinson
Tom Wilkinson
Nominated for 2 Oscars. Another 24 wins & 68 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Happy Prince 2018

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Catcher Was a Spy 2018

دانلود فیلم The Titan 2018

دانلود فیلم Dead in a Week: Or Your Money Back 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم This Beautiful Fantastic 2016

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Snowden 2016

3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Choice 2016

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Denial 2016

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Unfinished Business 2015

دانلود فیلم Little Boy 2015

دانلود فیلم Selma 2014

Won 1 Oscar. Another 58 wins & 88 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Grand Budapest Hotel 2014
ریلیز اختصاصی سایت

Won 4 Oscars. Another 127 wins & 219 nominations. See more awards »