این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jerry Wasserman

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jerry Wassermanمشاهده آثار این هنرمند : Jerry Wasserman
Jerry Wasserman

دانلود فیلم Little Pink House 2017

دانلود فیلم Woman on the Run 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Editor 2014

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Doomsday Prophecy 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Alien Trespass 2009
ریلیز اختصاصی سایت

7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Watchmen 2009
درخواستی کاربران

11 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Last Mimzy 2007
ریلیز اختصاصی سایت

7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Final Days of Planet Earth 2006
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Butterfly Effect 2 2006
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bob the Butler 2005
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم I, Robot 2004

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Liberty Stands Still 2002
ریلیز اختصاصی سایت