این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار James Vanderbilt

نمایش مطالب
نمایش مطالب
James Vanderbiltمشاهده آثار این هنرمند : James Vanderbilt
James Vanderbilt
17 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Truth 2015

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم White House Down 2013

3 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Amazing Spider-Man 2012

2 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Losers 2010

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Zodiac 2007

2 wins & 67 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Basic 2003

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Rundown 2003

2 wins & 3 nominations. See more awards »