این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Dominic Purcell

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Dominic Purcellمشاهده آثار این هنرمند : Dominic Purcell
Dominic Purcell
1 win & 1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم Gridlocked 2015

دانلود فیلم Isolation 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Abandoned 2015

دانلود فیلم Elimination Game 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Bag Man 2014

دانلود فیلم A Fighting Man 2014

دانلود فیلم Assault on Wall Street 2013

دانلود فیلم Suddenly 2013
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Breakout 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Killer Elite 2011

2 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Escapee 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم House of the Rising Sun 2011

2 wins & 1 nomination. See more awards »