این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Richard Price

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Richard Priceمشاهده آثار این هنرمند : Richard Price
Richard Price
Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 6 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Child 44 2015

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bad 25 2012

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Ransom 1996

Nominated for 1 Golden Globe. Another 3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Clockers 1995

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Paper 1994
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Na Ked in New York 1993
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Mad Dog and Glory 1993

دانلود فیلم Night and the City 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sea of Love 1989
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم New York Stories 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Color of Money 1986

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Wanderers 1979
ریلیز اختصاصی سایت