این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael McConnohie

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael McConnohieمشاهده آثار این هنرمند : Michael McConnohie
Michael McConnohie
3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Condorito: The Movie 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tiger & Bunny: The Rising 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Resident Evil: Damnation 2012

دانلود فیلم First Squad: The Moment of Truth 2009
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Resident Evil: Degeneration 2008
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Bleach: Memories of Nobody 2006
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ghost in the Shell 2: Innocence 2004
ریلیز اختصاصی سایت

6 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Appleseed 2004
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Oldboy 2003
ریلیز اختصاصی سایت

38 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze 1991
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Teenage Mutant Ninja Turtles 1990

3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Little Nemo: Adventures in Slumberland 1989
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »