این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Dave Mallow

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Dave Mallowمشاهده آثار این هنرمند : Dave Mallow
Dave Mallow

دانلود فیلم Digimon Adventure Tri. 2: Decision 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Hungover Games 2014

دانلود فیلم Mazinger SKL 2011

دانلود فیلم Resident Evil: Degeneration 2008
درخواستی کاربران

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Fearless 2006

5 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم First Snow 2006

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Metropolis 2001
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Siege 1998

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Waterboy 1998

6 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Turbulence 1997
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Eraser 1996
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Nixon 1995

Nominated for 4 Oscars. Another 10 wins & 13 nominations. See more awards »