این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار John Logan

نمایش مطالب
نمایش مطالب
John Loganمشاهده آثار این هنرمند : John Logan
John Logan
Nominated for 3 Oscars. Another 6 wins & 35 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Genius 2016

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Spectre 2015

Won 1 Oscar. Another 7 wins & 32 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hugo 2011

Won 5 Oscars. Another 57 wins & 186 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Coriolanus 2011

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 10 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Rango 2011

Won 1 Oscar. Another 45 wins & 24 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street 2007

Won 1 Oscar. Another 33 wins & 75 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Aviator 2004

Won 5 Oscars. Another 81 wins & 130 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Last Samurai 2003

Nominated for 4 Oscars. Another 21 wins & 62 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sinbad: Legend of the Seven Seas 2003
ریلیز اختصاصی سایت

9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Star Trek: Nemesis 2002

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gladiator 2000

Won 5 Oscars. Another 53 wins & 101 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bats 1999
ریلیز اختصاصی سایت