این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Anthony Harrison

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Anthony Harrisonمشاهده آثار این هنرمند : Anthony Harrison
Anthony Harrison

دانلود فیلم When Calls the Heart 2013
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Stranger 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Center Stage: Turn It Up 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Little Girl Lost: The Delimar Vera Story 2008
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Aliens vs. Predator: Requiem 2007

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cries in the Dark 2006
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم White Noise 2005
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Core 2003

دانلود فیلم Snow Dogs 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The 6th Day 2000

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Screwed 2000
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Snow Falling on Cedars 1999
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 5 wins & 9 nominations. See more awards »