این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Paz de la Huerta

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Paz de la Huertaمشاهده آثار این هنرمند : Paz de la Huerta
Paz de la Huerta
1 win. See more awards »

دانلود فیلم House of Z 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bare 2015

دانلود فیلم Death in the Desert 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم My Scientology Movie 2015

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Editor 2014

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 4:44 Last Day on Earth 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Enter the Void 2009

3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Limits of Control 2009

دانلود فیلم Deception 2008

دانلود فیلم Choke 2008

2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Anamorph 2007

دانلود فیلم Fierce People 2005
ریلیز اختصاصی سایت