این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Frank Collison

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Frank Collisonمشاهده آثار این هنرمند : Frank Collison
Frank Collison

دانلود فیلم The Hero 2017
درخواستی کاربران

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Buckshot 2017

دانلود فیلم Pee-wee's Big Holiday 2016

دانلود فیلم The 4th 2016
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Grandma 2015

Nominated for 1 Golden Globe. Another 5 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hitchcock 2012

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 28 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hesher 2010

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Radio Free Albemuth 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Happening 2008

3 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hidalgo 2004

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Village 2004

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Whole Ten Yards 2004

1 win & 1 nomination. See more awards »