این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Tony Briggs

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Tony Briggsمشاهده آثار این هنرمند : Tony Briggs
Tony Briggs
3 wins & 2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Healing 2014

3 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Sapphires 2012

26 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bran Nue Dae 2009
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Joey 1997
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال The Warriors

دانلود سریال Seven Types of Ambiguity

دانلود سریال Cleverman
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود سریال Wentworth
ریلیز اختصاصی سایت

15 wins & 45 nominations. See more awards »
دانلود سریال Ocean Girl

1 win & 3 nominations. See more awards »