این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Sean Bridgers

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Sean Bridgersمشاهده آثار این هنرمند : Sean Bridgers
Sean Bridgers
3 wins & 2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم And Then I Go 2017

دانلود فیلم Midnight Special 2016

3 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Whole Truth 2016

دانلود فیلم The Magnificent Seven 2016

5 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Free State of Jones 2016

3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dark Places 2015

دانلود فیلم Room 2015

Won 1 Oscar. Another 103 wins & 137 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Trumbo 2015

Nominated for 1 Oscar. Another 5 wins & 41 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Best of Me 2014

دانلود فیلم Jug Face 2013

دانلود فیلم The Woman 2011

12 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sweet Home Alabama 2002

3 wins & 6 nominations. See more awards »