این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Gunnar Björnstrand

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Gunnar Björnstrandمشاهده آثار این هنرمند : Gunnar Björnstrand
Gunnar Björnstrand
Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 1 win. See more awards »

دانلود فیلم Autumn Sonata 1978
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 10 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Shame 1968
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 9 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Persona 1966
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 6 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Winter Light 1963
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Through a Glass Darkly 1961
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Magician 1958
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Seventh Seal 1957
ریلیز اختصاصی سایت

7 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Wild Strawberries 1957
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 16 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Smiles of a Summer Night 1955
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 BAFTA Film Awards. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Dreams 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sawdust and Tinsel 1953
ریلیز اختصاصی سایت