این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Peter Spellos

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Peter Spellosمشاهده آثار این هنرمند : Peter Spellos
Peter Spellos

دانلود فیلم Yes Man 2008

3 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ghost in the Shell 2.0 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Men in Black II 2002

4 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cowboy Bebop: The Movie 2001

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Heartbreakers 2001

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Metropolis 2001
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Brother 2000

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم City of Angels 1998
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 10 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Phoenix 1998
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bound 1996

8 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ghost in the Shell 1995
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

5 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In the Army Now 1994
ریلیز اختصاصی سایت