این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael Angarano

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael Angaranoمشاهده آثار این هنرمند : Michael Angarano
Michael Angarano
4 wins & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم In a Relationship 2018

دانلود فیلم Sun Dogs 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Stanford Prison Experiment 2015

4 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wild Card 2015

دانلود فیلم The English Teacher 2013

دانلود فیلم Empire State 2013

دانلود فیلم The Brass Teapot 2012

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Haywire 2011

7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Red State 2011

3 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Art of Getting By 2011

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ceremony 2010

دانلود فیلم Gentlemen Broncos 2009

2 nominations. See more awards »