این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Harriet Andersson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Harriet Anderssonمشاهده آثار این هنرمند : Harriet Andersson
Harriet Andersson
Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 9 wins & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Liv & Ingmar 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Dogville 2003
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

20 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cries & Whispers 1972
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 21 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Through a Glass Darkly 1961
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Smiles of a Summer Night 1955
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 BAFTA Film Awards. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Dreams 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Summer with Monika 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sawdust and Tinsel 1953
ریلیز اختصاصی سایت