این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Mary Steenburgen

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Mary Steenburgenمشاهده آثار این هنرمند : Mary Steenburgen
Mary Steenburgen
Won 1 Oscar. Another 20 wins & 21 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Book Club 2018

دانلود فیلم The Discovery 2017

دانلود فیلم I Do... Until I Don't 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Book of Love 2016

دانلود فیلم Dean 2016

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم 7 Days in Hell 2015
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم A Walk in the Woods 2015

دانلود فیلم Jim Henson's Turkey Hollow 2015

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The One I Love 2014

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Song One 2014

دانلود فیلم The Tale of The Princess Kaguya 2013

Nominated for 1 Oscar. Another 12 wins & 36 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Last Vegas 2013

4 wins & 1 nomination. See more awards »