این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار George Wendt

نمایش مطالب
نمایش مطالب
George Wendtمشاهده آثار این هنرمند : George Wendt
George Wendt
Nominated for 6 Primetime Emmys. Another 2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم King of the Ants 2003
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Space Truckers 1996

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Little Rascals 1994

دانلود فیلم Guilty by Suspicion 1991
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Plain Clothes 1987
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Gung Ho 1986

دانلود فیلم House 1985

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fletch 1985
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Dreamscape 1984

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم No Small Affair 1984
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Airplane II: The Sequel 1982
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Jekyll and Hyde... Together Again 1982
ریلیز اختصاصی سایت