این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Angelina Jolie

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Angelina Jolieمشاهده آثار این هنرمند : Angelina Jolie
Angelina Jolie
Won 1 Oscar. Another 52 wins & 104 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Kung Fu Panda 2008

Nominated for 1 Oscar. Another 14 wins & 37 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Mighty Heart 2007
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 4 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beowulf 2007

3 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Good Shepherd 2006

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mr. & Mrs. Smith 2005
ریلیز اختصاصی سایت

9 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Shark Tale 2004
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Alexander 2004

6 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sky Captain and the World of Tomorrow 2004

8 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Taking Lives 2004

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beyond Borders 2003
درخواستی کاربران

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life 2003

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Life or Something Like It 2002
ریلیز اختصاصی سایت