این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Balthazar Getty

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Balthazar Gettyمشاهده آثار این هنرمند : Balthazar Getty
Balthazar Getty
6 nominations. See more awards »

دانلود فیلم #Horror 2015

دانلود فیلم The Judge 2014

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Big Sur 2013
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Feast 2005

دانلود فیلم Ladder 49 2004

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lost Highway 1997

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم White Squall 1996
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Judge Dredd 1995

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mr. Holland's Opus 1995

Nominated for 1 Oscar. Another 5 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Natural Born Killers 1994
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم December 1991
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Pope Must Diet 1991
ریلیز اختصاصی سایت