این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Karen Black

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Karen Blackمشاهده آثار این هنرمند : Karen Black
Karen Black
Nominated for 1 Oscar. Another 13 wins & 7 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Electric Boogaloo: The Wild, Untold Story of Cannon Films 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Some Guy Who Kills People 2011

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم No Subtitles Necessary: Laszlo & Vilmos 2008
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم House of 1000 Corpses 2003

4 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Player 1992

Nominated for 3 Oscars. Another 24 wins & 29 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Homer and Eddie 1989
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Out of the Dark 1988
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Can She Bake a Cherry Pie? 1983
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Last Horror Film 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Come Back to the 5 & Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean 1982

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Capricorn One 1978
درخواستی کاربران

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Family Plot 1976
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 2 wins & 5 nominations. See more awards »