این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Bibi Andersson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Bibi Anderssonمشاهده آثار این هنرمند : Bibi Andersson
Bibi Andersson
Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 8 wins & 2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Liv & Ingmar 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Arn: The Knight Templar 2007
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Elina: As If I Wasn't There 2002
ریلیز اختصاصی سایت

13 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Babette's Feast 1987
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 10 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Concorde... Airport '79 1979
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم An Enemy of the People 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Rain over Santiago 1975
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Scenes from a Marriage 1974

دانلود فیلم Persona 1966
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 6 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Duel at Diablo 1966

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Magician 1958
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Seventh Seal 1957
ریلیز اختصاصی سایت

7 wins & 1 nomination. See more awards »