این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Pete Postlethwaite

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Pete Postlethwaiteمشاهده آثار این هنرمند : Pete Postlethwaite
Pete Postlethwaite
Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 11 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Inception 2010

Won 4 Oscars. Another 152 wins & 204 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Town 2010

Nominated for 1 Oscar. Another 9 wins & 45 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Clash of the Titans 2010

4 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Solomon Kane 2009

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Omen 2006

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Constant Gardener 2005

Won 1 Oscar. Another 35 wins & 68 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dark Water 2005
درخواستی کاربران

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Aeon Flux 2005

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cowboy Up 2001
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Shipping News 2001

Nominated for 2 Golden Globes. Another 2 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Lost World: Jurassic Park 1997
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 23 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Amistad 1997

Nominated for 4 Oscars. Another 9 wins & 38 nominations. See more awards »