این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Holly Hunter

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Holly Hunterمشاهده آثار این هنرمند : Holly Hunter
Holly Hunter
Won 1 Oscar. Another 39 wins & 53 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Incredibles 2 2018

3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Breakable You 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Big Sick 2017

Nominated for 1 Oscar. Another 16 wins & 87 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Spielberg 2017

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Song to Song 2017

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Strange Weather 2016
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

14 wins & 32 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Manglehorn 2014

دانلود فیلم Paradise 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Won't Back Down 2012

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Big White 2005

دانلود فیلم Nine Lives 2005
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

9 wins & 10 nominations. See more awards »