این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Atom Egoyan

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Atom Egoyanمشاهده آثار این هنرمند : Atom Egoyan
Atom Egoyan
Nominated for 2 Oscars. Another 58 wins & 72 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Remember 2015

4 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Captive 2014

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Rewind This! 2013
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Devil's Knot 2013
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Barney's Version 2010

Nominated for 1 Oscar. Another 18 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Chloe 2009

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Adoration 2008
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Where the Truth Lies 2005

2 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Felicia's Journey 1999
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Sweet Hereafter 1997
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 33 wins & 53 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Camilla 1994
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Exotica 1994
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

15 wins & 10 nominations. See more awards »