این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael Crichton

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael Crichtonمشاهده آثار این هنرمند : Michael Crichton
Michael Crichton
Won 1 Primetime Emmy. Another 11 wins & 11 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Timeline 2003

دانلود فیلم Jurassic Park III 2001
درخواستی کاربران

5 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The 13th Warrior 1999

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sphere 1998

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Lost World: Jurassic Park 1997
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 27 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Twister 1996

Nominated for 2 Oscars. Another 10 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Congo 1995

2 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jurassic Park 1993
درخواستی کاربران

Won 3 Oscars. Another 36 wins & 26 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Rising Sun 1993

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Runaway 1984
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Coma 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Great Train Robbery 1978

1 win & 1 nomination. See more awards »