این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Alan Alda

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Alan Aldaمشاهده آثار این هنرمند : Alan Alda
Alan Alda
Nominated for 1 Oscar. Another 38 wins & 60 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Bridge of Spies 2015

Won 1 Oscar. Another 31 wins & 99 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Longest Ride 2015

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tower Heist 2011

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Diminished Capacity 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Flash of Genius 2008

دانلود فیلم Nothing But the Truth 2008

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Resurrecting the Champ 2007

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Aviator 2004

Won 5 Oscars. Another 81 wins & 130 nominations. See more awards »
دانلود فیلم What Women Want 2000
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Murder at 1600 1997
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Everyone Says I Love You 1996

Nominated for 1 Golden Globe. Another 11 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Flirting with Disaster 1996
درخواستی کاربران

1 win & 10 nominations. See more awards »