این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Kristin Scott Thomas

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Kristin Scott Thomasمشاهده آثار این هنرمند : Kristin Scott Thomas
Kristin Scott Thomas
Nominated for 1 Oscar. Another 26 wins & 43 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Tomb Raider 2018

دانلود فیلم Darkest Hour 2017

Won 2 Oscars. Another 45 wins & 67 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Party 2017

4 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Suite Francaise 2014

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My Old Lady 2014

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Invisible Woman 2013

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bevor der Winter kommt 2013

دانلود فیلم Only God Forgives 2013

14 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bel Ami 2012

دانلود فیلم In the House 2012

9 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Salmon Fishing in the Yemen 2011

Nominated for 3 Golden Globes. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Woman in The Fifth 2011

2 nominations. See more awards »