این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Tom Cruise

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Tom Cruiseمشاهده آثار این هنرمند : Tom Cruise
Tom Cruise
Nominated for 3 Oscars. Another 48 wins & 76 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Mission: Impossible II 2000

11 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Eyes Wide Shut 1999
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 7 wins & 26 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Magnolia 1999

Nominated for 3 Oscars. Another 28 wins & 51 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jerry Maguire 1996

Won 1 Oscar. Another 25 wins & 42 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mission: Impossible 1996

3 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles 1994

Nominated for 2 Oscars. Another 22 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Firm 1993

Nominated for 2 Oscars. Another 3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Far and Away 1992

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Few Good Men 1992

Nominated for 4 Oscars. Another 10 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Days of Thunder 1990

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win. See more awards »
دانلود فیلم Born on the Fourth of July 1989

Won 2 Oscars. Another 13 wins & 26 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cocktail 1988
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 6 wins & 4 nominations. See more awards »