این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Tom Cruise

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Tom Cruiseمشاهده آثار این هنرمند : Tom Cruise
Tom Cruise
Nominated for 3 Oscars. Another 48 wins & 76 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Knight and Day 2010

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tropic Thunder 2008

Nominated for 1 Oscar. Another 10 wins & 43 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Religulous 2008

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Lions for Lambs 2007
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Queen 2006
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 94 wins & 95 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mission: Impossible III 2006

7 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم War of the Worlds 2005

Nominated for 3 Oscars. Another 16 wins & 44 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Collateral 2004

Nominated for 2 Oscars. Another 23 wins & 68 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Last Samurai 2003

Nominated for 4 Oscars. Another 21 wins & 62 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Austin Powers in Goldmember 2002

5 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Minority Report 2002

Nominated for 1 Oscar. Another 20 wins & 88 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Vanilla Sky 2001
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 5 wins & 33 nominations. See more awards »